HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು

1

2

3

ವರದಿಗಳು

ಜ.5-7: ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪೆರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಚಾವಡಿ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ, ದೈವಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶೋತ್ಸವ

ನೆಲ್ಯಾಡಿ: ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಣ ಗುತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಶಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೂತನ ಚಾವಡಿ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.