18-01-2016

Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1

ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಪುರುಷರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ೩೫ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: ೯೦೬೦೮೪೮೫೪೫

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಮನೆ, ಮನೆ ಸೈಟ್, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: ೯೪೪೯೨೮೪೨೬೯

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ೨೦೦೧ನೇ ಮಾಡೆಲಿನ ಬಳಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: ೯೦೬೦೮೪೮೫೪೫

ಪುತ್ತೂರು- ಸುಳ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ೩೦೦ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ವಾಸ್ತುಯೋಗ್ಯ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ೯೯೪೫೮೬೦೫೦೮

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಉತ್ತಮ ಕಂಡೀಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ೧೯೮೫ ಮೊಡೆಲ್‌ನ ೪ ವ್ಹಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಜೀಪು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ೯೯೭೨೯೯೩೧೭೫

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಮನೆ, ಮನೆ ಸೈಟ್, ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುಯೋಗ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: ೯೭೪೧೬೨೮೩೬೩

 

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.