23-01-2016

Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1

ಹಂದಿ ಮರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:9164359456

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಮನೆ, ಮನೆ ಸೈಟ್, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: 9449284269

ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಸಂಪ್ಯ ಸಮೀಪ ಮನೆ, ಕೃಷಿ ಇರುವ ೨೭ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ. ವಿಚಾರಿಸಿರಿ: 8861040529

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗೆ ೧ಲಕ್ಷದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆತ್ತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೈಟ್‌ಗಳು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: 9480345199

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಮನೆ, ಮನೆ ಸೈಟ್, ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುಯೋಗ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: 9741628363

 

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.