ಸವಣೂರು ಪಣೆಮಜಲು ಮಸೀದಿ, ಚಾಪಲ್ಲ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ

Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1

ಪುತ್ತೂರು: ಸವಣೂರು ಪಣೆಮಜಲು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಪಲ್ಲ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸಿದಿಯಲ್ಲಿ ದ.12 ರಂದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಣೆಮಜಲು ಮಸೀದಿ

%e0%b2%aa%e0%b2%a3%e0%b3%86%e0%b2%ae%e0%b2%9c%e0%b2%b2%e0%b2%af-%e0%b2%ae%e0%b2%b8%e0%b3%80%e0%b2%a6%e0%b2%bf%e0%b2%af%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%bf 6 2
5

ಚಾಪಲ್ಲ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸಿದಿ

%e0%b2%b8%e0%b2%b5%e0%b2%a3%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b3%81-%e0%b2%9a%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2-%e0%b2%ac%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%af%e0%b2%be-%e0%b2%9c%e0%b3%81 %e0%b2%b8%e0%b2%b5%e0%b2%a3%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b3%81-%e0%b2%9a%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2-%e0%b2%ac%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%af%e0%b2%be-%e0%b2%9c%e0%b3%81 %e0%b2%b8%e0%b2%b5%e0%b2%a3%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b3%81-%e0%b2%9a%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2-%e0%b2%ac%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%af%e0%b2%be-%e0%b2%9c%e0%b3%81

Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.