ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

0

ಮಡಂತ್ಯಾರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತಿಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ 14ರ ವಯೋಮಾನದ  200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ಲಾಯಿಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರನ್ ಸ್ಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ಲಾಯಿಡ್, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಅನೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಲಾಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ದೈವಿಕ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೇವಿನ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ರಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ತಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here