ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಓಟಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿ

Click here 👉🏿  ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪುತ್ತೂರು ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿಗಳ ವಿವರ Click here 👉🏿  ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿಗಳ ವಿವರ Click here 👉🏿  ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿಗಳ ವಿವರ Click here 👉🏿  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿಗಳ ವಿವರ Click here 👉🏿  ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು … Continue reading ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಓಟಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿ