ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಸೋಮವಾರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಚಾರ

Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1

ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಗೂ ಜನರಿಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಜನರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ, ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ಶಾಸಕರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2
Puttur_Advt_NewsUnder_2

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.