ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಚಿರಂತ್ ಗೌಡ

0

ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮೆ(ಕಂಡಿಕಟ್ಟ)ಮೋಹನ್.ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯ.ಎ.ಕೆ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಚಿರಂತ್ ಗೌಡನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆ.೦5 ರಂದು ಕಂಡಿಕಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here