ಸಂಪ್ಯ ರಾಹ್ಮನಿಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಆಚರಣೆ

0

ಸಂಪ್ಯ ರಾಹ್ಮನಿಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಸೀದಿಯ ಖತಿಬ್ ಹಮೀದ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರಿಂದ ಈದುಲ್ ಪೀತರ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here