ಮುಕ್ವೆ ರಹ್ಮನಿಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಆಚರಣೆ

0

ಮುಕ್ವೆ ರಹ್ಮನಿಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಸೀದಿಯ ಖತಿಬ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹಬೀಬ್ ರಹಿಮಾನ್ ತಂಗಳ್ ರವರಿಂದ ಈದುಲ್ ಪೀತರ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here