ಸವಣೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ; ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾ.ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಕಾಣಿಯೂರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸವಣೂರು ಮಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮತ್ ಇಶಾನ, 600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 100 ಮೀಟರ್ ಓದಲ್ಲಿ ಆಯಿಷತ್ ಶಿಫಾನರವರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ, 200 ಮೀ ತೃತೀಯ, 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮತ್ ಅಝ್ಮಿಯ ಪ್ರಥಮ,400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಫಾತಿಮತ್ ಶೈಮಾರವರು 400 ಮೀ ದ್ವಿತೀಯ – 400 ರಿಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧೃತಿ ಜೆ ರೈ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ತೃತೀಯ, ದಿಶಾ ಎಂ ಡಿ 4೦೦ ರಿಲೇ ದ್ವಿತೀಯ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ರುಶೈದ್ 4೦೦ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆನ್‌ಸೀಫ್ 4೦೦ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ, ತೇಜಸ್ 4೦೦ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ., ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅದನಾನ್ 4೦೦ ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.