Home_Page_Advt
Home_Page_Advt
Home_Page_Advt
info
 • ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ

  ಸಂಗೀತ * ಸ್ಪರಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು 9448297281. 1996 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂ ...

  ಸಂಗೀತ * ಸ್ಪರಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು 9448297281. 1996 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಬಿತಾ ಸತೀಶ್‌ರವರು ಸಂಸ್ಥೆ ...

  Read more
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

  * ಸುದ್ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಿನೇಶ್ ಭವನದ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು ಮೊ: 9538543002, 238949 * ಕ ...

  * ಸುದ್ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಿನೇಶ್ ಭವನದ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು ಮೊ: 9538543002, 238949 * ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪುತ್ತೂರು-೨೩೧೩೮೫. ಕೋರ್ಸು ...

  Read more
 • ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್

  * ಪಾಂಗ್ಲಾಯಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್: 231637. ಕಳೆದ 54 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎ ...

  * ಪಾಂಗ್ಲಾಯಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್: 231637. ಕಳೆದ 54 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ತರಬೇತಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ ...

  Read more
 • ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ.ಮಾ. ತೆಂಕಿಲ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತೆಂಕಿಲ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ.,574201 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ  : 944 ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತೆಂಕಿಲ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ.,574201 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ  : 9449678333 Email ID : [email protected] ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240408104 ಡೈಸ್ ಕೋಡ್: 408104 ಮುಖ ...

  Read more
 • ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ.ಮಾ. ತೆಂಕಿಲ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತೆಂಕಿಲ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ.,574201 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ  : 944 ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತೆಂಕಿಲ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ.,574201 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ  : 9449678333 Email ID : [email protected] ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240408104 ಡೈಸ್ ಕೋಡ್: 408104 ಮುಖ ...

  Read more
 • ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕುಂತ್ತೂರು ಪದವು, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ, ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ :  ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕುಂತ್ತೂರು ಪದವು, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ, ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ : 9448300829 Email ID : [email protected] ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240404304 ಡೈಸ್ ಕೋಡ್: 404304 ಮು ...

  Read more
 • ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ : 9980197599 Email ID ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ : 9980197599 Email ID : [email protected] ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 400804 ಡೈಸ್ ಕೋಡ್: 29240400804 ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ / ಪ್ರ ...

  Read more
 • ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ,574202 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ :9743769967 Email ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ,574202 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ :9743769967 Email ID : ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240401803 ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ / ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು :ಸೋಮಪ್ಪ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು / ಶಿಕ್ಷಕೇ ...

  Read more
 • ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರ್ಯಬೈಲು

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರ್ಯಬೈಲು ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ : 9663434883 Email ID ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರ್ಯಬೈಲು ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ : 9663434883 Email ID :  ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240402801 ಡೈಸ್ ಕೋಡ್: 402801 ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ / ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು :ಸುರೇಖ ಶಿಕ್ಷ ...

  Read more
 • ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯಡ್ಕ

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯಡ್ಕ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ., 574328 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ :9481812110 Emai ...

  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯಡ್ಕ,ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ., 574328 ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ :9481812110 Email ID : ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಡ್ : 29240402002 ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ / ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು : ಜಯಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು / ಶ ...

  Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.