ಆರ್ಯಾಪು


ವರದಿಗಳು

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ: ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಥಮ

ಪುತ್ತೂರು: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.