ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ

ವರದಿಗಳು

ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಜಮಾಬಂಧಿ ಸಭೆ

ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ: ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಮಾಬಂದಿ ಸಭೆಯು ಸೆ. 6ರಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು.  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.