ಕುಟ್ರುಪ್ಪಾಡಿ

 

ವರದಿಗಳು

ಕುಟ್ರುಪ್ಪಾಡಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರಿಗ

ಕಡಬ: ಕುಟ್ರುಪ್ಪಾಡಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರಿಗ ಹೊಸಮಠರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸುಗುಣದೇವಯ್ಯರವ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.