ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

25-10-2021

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-9500-11500

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 6000-7000

ಕೊಬ್ಬರಿ3 (ಕ್ವಿ)- 5000-6000

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)– 3000-3300

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2800-3200

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-37000-40000

ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಕೊಗುರು

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 10700

ತೆಂಗು  (ಕ್ವಿ)– 3300

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )– 3300

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 10500

ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಟ್ರೆಡರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 10000-11000

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 6000-7000

ಬಾಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ(ಕ್ವಿ)- 10000-11500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)– 3000-3300

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ): 1000-1500

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ): 1500-2000

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ): 2500-3000

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 45000-51500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) -45000-51500

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-41000-50000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-30000-43500

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)- 4000-4500

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 16500-18300

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್-  166.00

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್- 155.00ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 38000-40200

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 48000-51500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) – 48000-51500

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-48000-50000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-32000-42000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-37500-40000

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.