HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

28-10-2020

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-11000-11500

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)-6500-7000

ಕೊಬ್ಬರಿ3 (ಕ್ವಿ)-5000-6000

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)-3700-3800ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-3600-3700

ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಕೊಗುರು

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 12000

ತೆಂಗು  (ಕ್ವಿ)– 3900

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

 

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )– 38.00

ತೆಂಗು -II(kg ಗೆ )- 35.00

ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಟ್ರೆಡರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 11000-12000

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 9000-10000

ಬಾಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ(ಕ್ವಿ)- 10000-11300

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)– 3900ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)- 3600

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ): 1000-1500

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ): 1800-2400

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ): 2000-2500

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 34000-40000

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) -36500-41000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-22500-33000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-20000-32500

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)- 45-48

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)-145-175 

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್- 154.00

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್- 130.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-25000-32500

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 39000-39500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) – 39000-41000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-32500-34500

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-33000-34500

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-31000-32000

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.