ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

22-09-2022

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 9500-10000

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 6500-7500

ಕೊಬ್ಬರಿ3 (ಕ್ವಿ)- 5000-6500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)– 2700-2600

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2400-2500

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-47000-47500

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )– 2700

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ): 2500-3500

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ):3500-4500

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ): 4000-4500

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-50000-56000

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) -52000-56000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-40000-47500

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-35000-39000

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)- 4500-5500

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 19000-21000

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್-  145.00

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್-134.00ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 38100-49500

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-52500-56500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) – 50000-57000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 39500-48500

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-32000-39000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 45000-48000

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.