ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

23-05-2022

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-9000-11000

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 7000-7500

ಕೊಬ್ಬರಿ3 (ಕ್ವಿ)- 6000-6500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)– 2700-2800

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2600-2700

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-48000-49000

ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಕೊಗುರು

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ತೆಂಗು  (ಕ್ವಿ)– 2600

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )– 2600

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ): 1000-1400

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ): 1200-1800

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ): 3500-4000

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 50000-54500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) -52000-54500

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-37500-45000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-35000-41000

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)- 4000-6800

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 19000-21000

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್-  172.00

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್-163.00ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 38500-50500

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 53000-54500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) – 53000-54500

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 42500-43000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-32000-42000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 45000-49000

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.