ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್

* ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರು -230555, 9480805361

* ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ -251055, 9480805362

* ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಂಪ್ಯ -232102, 9480805363

* ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ -238500, 7259469100

* ಕಡಬ ಠಾಣೆ -260044, 9480805364

* ಎ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಛೇರಿ -230500, 9480805321

* ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಹೊರ ಠಾಣೆ -9902957614

* ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ -9480805333

* ಸುಳ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್  -9480805334

* ಸುಳ್ಯ ಠಾಣೆ-9480805365

* ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಠಾಣೆ -9480805366

* ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೊರ ಠಾಣೆ -254101