ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗಳು

ಸಿಟಿ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ಲಾಜಾ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ -231763

ಕಡಬ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ ಕಡಬ-260485

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆರಿಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು-233093

ಐಡಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ, ಶಾಫಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು-231172

ಮಂಗಳ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಪುತ್ತೂರು -235034

ಮಾತಾ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್,ನೆಲ್ಯಾಡಿ -254316

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ -254486

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ -231306

ಪುತ್ತೂರು ಡಯಾಗ್ನಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಜಿ.ಎಲ್.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಎದುರು -232415

ಧನ್ವಂತರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲ್ಲಾರೆ, ಪುತ್ತೂರು -9986777075

ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಧ್ರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಳುವಾರು

ಕೃಷ್ಣ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ, ವೆಂಕರಮಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ.

ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ -252554

ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ವಿಜಯ ಕಿರಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಹರು ನಗರ – 287100, 9902801823, 9379442485

ಧನ್ವಂತರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ, ದೇವಿನಗರ ಮಾಡವು-9886097763

ಚೇತನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ -9379442485

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.