ಪದವಿ ಪೂರ್ವ

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು (ಸರಕಾರಿ)

1. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು 230686, 234772
2. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 
3. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೆಯ್ಯೂರು 272003 9902208915
4. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾಣಿಯೂರು 285252 9980883299
5. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಂಬ್ರ 
6. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಸವಣೂರು 282201
7. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಿಯೂರುಕಟ್ಟೆ 286653 9449835537
8. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಡಬ 260118
9 ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಬಕ 274280
10 ಸ.ಪ.ಪೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ 237686
11. ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಣಾಲು 254795
12.ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
13.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು (ಕೊಂಬೆಟ್ಟು)

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು (ಖಾಸಗಿ)

1. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ನೆಹರೂನಗರ 
2. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದರ್ಬೆ
3. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸವಣೂರು 282061
4. ದುರ್ಗಾಂಬ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆಲಂಕಾರು 263229
5. ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಾಮಕುಂಜ 
6. ಬೆಥನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ 264206
7. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಟ್ಟೆ 283251
8. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಘವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೆರ್ನಾಜೆ 
9. ಸಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನೆಲ್ಯಾಡಿ 254487
10.ಸಂತ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಡಬ 260351
11. ಮರ್ಕಝುಲ್ ಹುದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂಬ್ರ 285883
12 ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, 235688
13.ಬುಶ್ರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಾವು, 283124, 9972380480
14. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ 279188
15.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಿಯೂರುಕಟ್ಟೆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.