ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ

ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ

ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್ : 0824-2220500೦

ಪುತ್ತೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ :  08251-230500

ಸುಳ್ಯದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ : 08257-233115

ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ : 08255-233999 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ : 08256-232353