ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹಳೇ ಬಜಾರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು 574201Phone: +91 9986416802 | +91 08251-233949

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ  ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ contact :  +91 9916963400

whatsapp : +91 9916963400 

Email:  [email protected] 

ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ Email: [email protected]:  +91 9620 372 389 

ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿEmail: [email protected]