ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು (20-12-2022)

ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್  –  ಸಂಸದರು

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಥಮ ಮಹಡಿ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೊ: 9448549445

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 

ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು – ಶಾಸಕರು 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:  ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೊ: 9448868971, 9449715759

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶ


            ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು              

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂಗಳೂರು,  ಮೊ:9632587950    

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 


 – ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: