ನಾಟಿ ಮದ್ದುವೈದ್ಯರು

ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು -213591

ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ ಕೊಯಿಲ

ಶೀಲಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಣಿಲ ಮನೆ, ಪುಣಚ

ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮರಕ್ಕೂರು ಶಾಂತಿಗೋಡು

ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳಿಕಲ ಕಂಪ ಮಾಡವು -272113

ಎಂ. ಎಸ್. ಮುಕುಂದ ಶಾಂತಿವನ ಕುಂಬ್ರ -8105659273

ಗೀತಾ ಬಳ್ಳಿಕಾನ ಅರಿಯಡ್ಕ -9449284268

ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಉರಮಾಲ್

ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಸಾಲ್ಮರ ಪಂಜಾಳ

ಮುತ್ತಮ್ಮ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಮುರ -7259344323

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.