ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು:

1. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಆಲಂಕಾರು
2. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶರವೂರು
3. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಪ್ಪ
4. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೇಪು –
5. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಲ್ಯ
6. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದೇರಾಜೆ
7. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ  
8. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಟ್ರುಪ್ಪಾಡಿ 
9. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಲ್ಯಪಟ್ಟೆ
10. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸ್ಮಠ
11. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವಾಳ್ಯ  
12. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಇಡಾಳ
13. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರಾಬೆ 
14. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂತೂರು 
15. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂತೂರುಪದವು 
16. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜ
17. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳೆನೇರಂಕಿ
18. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂಡಾಜೆ
19. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುರಾಜೆ ಕೊಪ್ಪ
20. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪನ್ಯ ಗುರಿಯಡ್ಕ 
21. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಡಬ
22. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಂಬಾಳ 
23. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಳಾರ
24. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಿಜಕ್ಕಳ
25. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಓಂತ್ರಡ್ಕ 
26. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ
27. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೂಜಿರೆಂಜಿಲಾಡಿ
28. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೀನಾಡಿ
29. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ
30. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆಡಿಂಜೆ
31. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೇರಿಕೆ
32. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚೇರು
33. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತಿಲ ಬೈಲಡ್ಕ
34. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿನೆಳೆ ಬೈಲು
35. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಕೈಕಂಬ
36. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಐತ್ತೂರು
37. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೇಲ್ಯಡ್ಕ
38. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಣಾಜೆ 
39. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತಿಗೆ 
40. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಂಬಾರು 
41. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೊಗೆರಡ್ಕ 
42. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಶಿರಬಾಗಿಲು
43. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಿಲಿಕಜೆ
44. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ರ
45. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾಲೆತಡ್ಕ
46. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಾಯಿ
47. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನನ್ಯ
48. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾಪೆಮಜಲು 
49. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅರಿಯಡ್ಕ
50. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾಡನ್ನೂರು 
51. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾವು ಮಾಡನ್ನೂರು 
52. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಡಗನ್ನೂರು 
53. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಬಡಗನ್ನೂರು 
54. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸಜಂಕಾಡಿ
55. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಡುಮಲೆ
56. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಣಿಕರ 
57. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂಟಿಕಾನ
58. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ಕ 
59. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಾಲೆತ್ತೋಡಿ 
60. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ 
61. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ 
62. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಂರ್ಬಡ್ಕ 
63. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸಬ್ಬಡ್ಕ 
64. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೂಜಿಬೈಲು 
65. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮೇನಾಲ 
66. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆಲಂತಡ್ಕ
67. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೋಳಿದಡಿ 
68. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೆ.ಮುಡ್ನೂರು 
69. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಂಬ್ರ
70. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿನೋಪಿನಡ್ಕ
71. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪರ್ಪುಂಜ
72. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೈಕಾರ 
73. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದರ್ಬೆತ್ತಡ್ಕ 
74. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಏಕತಡ್ಕ
75. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗು 
76. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ 
77. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಣಿಯಾರಬೈಲು 
78. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೋಳಿಕ್ಕಳ 
79. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು 
80. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ 
81. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಎಟ್ಟಿಯಡ್ಕ 
82. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆಯ್ಯೂರು  
83. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸವಣೂರು
84. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸವಣೂರು ಮೊಗ್ರು
85. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆರೆಲ್ತಡಿ
86. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಮಂಗಲ
87. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುಂಚಪ್ಪಾಡಿ
88. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ
89. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಂಕತ್ತಡ್ಕ
90. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿ
91. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾವರ
92. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ
93. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾಣಿಯೂರು 
94. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದೊಳ್ಪಾಡಿ 
95. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯಡ್ಕ
96. ಸ.ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚಾರ್ವಾಕ
97. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಾಣಿಲ 
98. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ
99. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೆಳಂದೂರು 
100. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕುದ್ಮಾರು 
101. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು
102. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಾರ್ಯಬೈಲು 
103. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಇರ್ದೆ-ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
105. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ದೂಮಡ್ಕ
106. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ಕ
107. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೂರು
108. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
109. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೇರಲ್ತಡ್ಕ
110. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಇರ್ದೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
111. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಒಡ್ಯ
112. ಸ.ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಚೂರಿಪಡ್ಕ
113. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾಣಾಜೆ
114. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುಂಡೂರು
115. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸೂರಂಬೈಲು
116. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ
117. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿಗೋಡು
118. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವೀರಮಂಗಲ
119. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆನಡ್ಕ 
120. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ವೆ 
121. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನರಿಮೊಗ್ರು 
122. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ
123. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುಂಡೂರು
124. ಸ.ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಭಕ್ತಕೋಡಿ
125. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ 
126. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆರ್ಯಾಪು
127. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು 
128. ಸ.ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸಬಳೂರು 
129. ಸ.ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವಳಕಡಮ 
130. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜಿಡೆಕಲ್ಲು
131. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಾರ
132. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ 
133. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ 
134. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಜತ್ತೂರು 
135. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸಗದ್ದೆ 
136. ಸ.ಹಿ,ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಯಾಡಿ 
137. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಡುಬೆಟ್ಟು 
138. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುಚ್ಚೇರಿ 
139. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಳಪ್ಪಾರು
140. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ
141. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಶಿರಾಡಿ
142. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸಮಜಲು 
143. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನೇರ್ಲ
144. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹೊಸ್ತೋಟ
145. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೂರಮೇರು
146. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಣಾಲು 
147. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ  ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು
148. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು
149. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆಲಂತಾಯ
150. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ನಾಜೆ 
151. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಮೈ
152. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ 
153.ಸ.ಮಾ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
154. ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂಟ್ಯಾರು
155. ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ,
156. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ
157.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಪಾಡಿ
158.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರ್ಕ
159.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುರಿಯ
160.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚೂರಿಪದವು
1 61.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಡ್ನೂರು
162.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೀನಾಡಿ

163-ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಸಾಲ್ಮರ
167.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಠ
168.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರ್ತಡ್ಕ
169.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪರ್ಲಡ್ಕ
170. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಲ್ಮರ
171.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಳ ವಠಾರ ಪುತ್ತೂರು
172.ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಳುವಾರು
173.ಸ.ಮಾ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ,
174.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಗಿಕುಮೇರಿ
175.ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು
176.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಮೆತಡ್ಕ
178.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಜಯ ನಗರ
179.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಚ್ಚಿಮಲೆ
180.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಲ್ನಾಡು
181.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಜ
182.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬನ್ನೂರು
183.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳಂದೂರು
184.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ
185.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು
186.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೋಳ್ಪಾಡಿ
187.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ, ಗೋಳಿತ್ತಟ್ಟು
188.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡೆಕಲ್
189.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊರಮೇರು
190.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಬಕ

ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು:

1. ಲಿಟ್ಲ್ ಪ್ಲವರ್ ಹಿ,ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು
2. ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು
3. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಾಂಚನ 
4. ಕುಂಜೂರುಪಂಜ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ
5. ಬೆಳಿಯೂರುಕಟ್ಟೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು
6. ಸಂತಫಿಲೋಮಿನಾ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
7. ಸಂತ ಜೋನರ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೌಕ್ರಾಡಿ
8. ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜ
9. ಬಿ.ಇ.ಎಮ್. ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು 
10. ಸಂತ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆ ಕಡಬ
11. ದರ್ಬೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕುಂಞಮಲೆ
12. ಶ್ರೀ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಯಪದವು
13. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟೆ 
14. ಗಜಾನನ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ 
15.ಕುಂಜೂರುಪಂಜ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
16.ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್‌ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕೌಕ್ರಾಡಿ
17.ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಯ್ಲ,
18.ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
19.ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
20.ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ (ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲ್) ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
21.ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಅನುದಾನರಹಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು:

1. ಸಂತವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತೂರು
2. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕಿಲ 
3. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ 
4. ಕ್ನಾನಾಯ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡಬ 
5. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
6. ಮೌಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಾಲ್ಮರ
7. ಸುದಾನ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನೆಹರೂನಗರ
8. ಪ್ರಗತಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಾಣಿಯೂರು 
9. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸವಣೂರು
10. ಸಾಂದೀಪನಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನರಿಮೊಗರು 
11. ವಿವೇಕ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಾಣಾಜೆ
12. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
13. ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಂತೂರು 
14. ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮದರ್ಾಳ
15. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
16.ಸಾಂತೋಮ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ
17.ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಬ
18.ಮೌಂಟ್ ಸಿಯೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆಟ್ಟಣ
19.ಖಲೀಲ್ ಸಲಾಹ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನೆ.ಮುಡ್ನೂರು 
20.ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ
21.ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಂಕಾರು
22.ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾರ್ಯ
23.ಬದ್ರಿಯಾ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಆತೂರು
24.ವೇದವ್ಯಾಸ, ಬಿಳಿನೆಲೆ
25. ಶ್ರೀರಾಮ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ
26.ಶ್ರೀರಾಮ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
27. ಮಾರ್ ಇವಾನೊಯಿಸ್ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
28. ಸಾಂದೀಪನಿ ಆ.ಮಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನರಿಮೊಗರು ಪುತ್ತೂರು ದ.ಕ
29.ಸುಬೋಧ ಆ ಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
30. ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆ ಮಾ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
31.ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಆ ಮಾ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ

ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು:

1. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯಡ್ಕ
2. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಾರ್ಯಬೈಲು
3.  ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪ
4.  ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪಾರ
5. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆರೆಲ್ತಡಿ
6. ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಇಡ್ಯೊಟ್ಟು

7.ಬಿಶೊಪ್ ಪೊಲಿಕಾರ್ಪೊಸ್ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಉದನೆ
8.ಅಂಬಿಕಾ ಬಾಲವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
9.ಟ್ರೈಬಲ್ ವಸತಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ

10. ಬುಶ್ರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವು 

11. ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
12. ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುರ
13. ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡಬ
14. ಆರಫಾ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
15.ಬೆಥನಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೂರ್ನಡ್ಕ

16.ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯೂ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಪುತ್ತೂರು (1ರಿಂದ 3)

17. ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,  ಪುರುಷರಕಟ್ಟೆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.