ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಲಿಸ್ ಆಪೋಸ್ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಲಿಸ್ ಆಪೋಸ್‌ರವರು ದ. 31 ರಂದು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಆಲಿಸ್ ಅಪೋಸ್‌ರವರು  1986 ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರ್ಣಂಕಿಲದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪೆಡೆಯಾದರು.

1990 -93 ರತನಕ ಬಾರ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ,1993 ರಿಂದ 2016ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಣಾಜೆಯ ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ 2016 ರಿಂದ 2022 ರತನಕ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಒಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 36ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.