ಕಡಬ

 

ವರದಿಗಳು

ಮರ್ದಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಲತಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಗಿರಿಜ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಬ: ಮರ್ದಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಲತಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಗಿರಿಜ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2015ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.